Leping

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi klient) ja ostukeskkonna www.holajam.ee, JAM FINANTS OU OÜ reg. kood 14706318 (edaspidi teenusepakkuja) vahel www.holajam.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.holajam.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 JAM FINANTS OU OÜ on õigustatud www.holajam.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.holajam.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.holajam.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja JAM FINANTS OU OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Hinnad
2.1 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Leping jõustub:
3.1 Veebilehel www.holajam.ee kasutajaks registreerumise hetkest;
3.2 Holajam.ee veebikeskkonnast tellimuse ja kasutamistingimuste kinnitamisel;
3.3 Leping kehtib kuni veebilehel kasutajakonto sulgemiseni, tingimusel et poolte lepingulised kohustused on täidetud.

Poolte Kohustused
4.1 Teenusepakkuja kohustub;
4.1.1 Valmistama tooteid kliendi poolt esitatud tellimuse alusel (veebikeskkonnas www.holajam.ee või telefoni teel +37256999041 )
4.2 Klient kohustub:
4.2.1 Esitama tellimuses tõeseid isikuandmeid, sh. telefoninumber ning aadress
4.2.2 Tagama telefoninumbri õigsuse ning vastama teenusepakkuja esindaja kõnedele;
4.2.3 Võimaldama toote üleandmise teenusepakkuja poolt ning võtma vastu tellimuse kontaktandmetes märgitud aadressil;
4.2.4 Kontrollima toodete vastavust tellimusele;
4.2.5 Arvestama tellimuse realiseerimisajaga. Realiseerimisaeg võib sõltuda tellimuse eripärasustest.

Toodete Kättesaamine
5.1 Tellitud tooteid võib kätte saada tellimusele märgitud aadressile kulleriga
5.2 Toodete valmistamise aeg on 20-35 minutit. Valmistamise aeg võib pikeneda olenevalt tellimuse suurusest või teiste tellimuste kogusest.
5.3 Teenusepakkuja hoiab tellitud tooteid kuni 1 tund peale toodete valmimise tähtaega. Kui klient ei tule 1 tunni jooksul tellitud toodetele järele, loetakse klient tellimusest loobunuks ning teenusepakkuja rakendab kasutamise tingimuste punkti 7.2.3.2.
5.3.3 Tooted saab klient kätte tellimuse numbri esitamisel.
5.3.4 Teenusepakkuja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui teenusepakkujast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tooted kätte saadud.

5.4 Toodete kättetoimetamine kulleriga
5.4.1 Toodete kättetoimetamiseks kulleriga soovitud aadressil tuleb valida tellimuse vormistamisel kulleri teenuse lahtris kuupäev ja aeg (kliendi poolt valitud, millal klient võib saada oma tellimuse kätte) ning määrata aadress. Veebikeskkonnas kullerteenuse valimisel arvestab klient toote transportimisele kuluva ajaga ca 30 min.
5.4.2 Toodete kohale toimetamise aeg võib pikeneda teenusepakkujast mittesõltuvate asjaolude esinemisel;
5.4.3 Toodete tellimisel kulleriga lisandub kohale toimetamise tasu vastavalt kliendi poolt valitud piirkonnale;
5.4.4 Juhul kui klient keeldub mõjuvate põhjusteta toote vastuvõtmisest, on teenusepakkujal õigus rakendada kasutamise tingimuste punkti 7.2.3.2.

Makseviisid
6.1 Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB, LHV Pank, Nordea, Danske Bank, Krediidipank).www.holajam.ee kasutab pangalingi vahendusel maksete teostamisel Maksekeskuse teenust. Kõik www.holajam.ee koduleheküljel toodud hinnad on esitatud eurodes.
Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardiandmetele.

Poolte Õigused
7.1 Kliendil on õigus:
7.1.1 Keelduda tellimuse vastuvõtmisest ja/või nõuda samaväärse tootega asendamist, kui tellimuse pakend on kahjustatud või vaatlusel on tuvastatud ilmselge mittevastavus kasutajalepingus sätestatud tellimuse tingimuste korraga.
7.2 Teenusepakkujal on õigus:
7.2.1 Keelduda tellimuse täitmisest, kui tekib õigustatud kahtlus kliendi tellimuse või kontaktandmete õigsuses, samuti kliendi poolt lepingu täitmise suutlikkuses;
7.2.2 Jätta tellimus täitmata ning kohale toimetamata, kui tellimuses esitatud andmete alusel ei ole võimalik klienti ning tema asukohta tuvastada. Samuti jätab teenusepakkuja endale õiguse tellimust mitte kliendile toimetada, kui klient ei võimalda teenusepakkujal tellimuses märgitud aadressile ligipääsu;
7.2.3 Jätta raha tagastamata:
7.2.3.1 Kui klient keeldub mõjuva põhjuseta toodete vastuvõtmisest;
7.2.3.2 Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodete puhul, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas jahutatud ja kiiresti riknevad tooted.
7.2.3.3 Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodete puhul, mis on avatud pakendiga või rikutud.

Muud tingimused
8.1 Kõiki www.holajam.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka JAM FINANTS OU OÜ-l puudub neile juurdepääs.
8.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.3 Teie ja JAM FINANTS OU OÜ vahel seoses www.holajam.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.4 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
8.5 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
8.6 Holajam.ee jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 10 EUR maksev toit on järsku müügis 1 EUR-iga, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
8.7 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib www.holajam.ee e-poe toote- infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul www.holajam.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuse eest. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +37256999041